O projekcie

Adizzi Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie i wprowadzenie nowego produktu w postaci „adIZZI.com” – platformy do pomiaru i analizy widowni oraz sprzedaży „Out-Of-Home” & „Digital-Out-Of-Home” Mediów na rynku krajowym i zagranicznym.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest wprowadzenie na rynek  innowacji produktowej: Innowacyjnego narzędzia obsługi specyficznego sektora gospodarki-branża reklamy (OOH/DOOH Mediów).

Wartość projektu to 978 366,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 781 719,50 PLN

Rozpocznij z  Adizzi

Szukasz pomocy? Skontaktuj się z nami.