W dniu 16 maja 2023 w ramach rozpoczynającego się Forum Gospodarczego Trójmorza oraz Wschodniego Kongresu Młodych Liderów.  ADIZZI jako innowacyjna firma zajmująca się rozwojem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), miała zaszczyt wziąć udział w prestiżowym panelu dyskusyjnym dotyczącym roli sztucznej inteligencji w dzisiejszym świecie.

Jako współzałożyciel spółki ADIZZI Pan Michał Pukacz został zaproszony do panelu, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach. Omawiał on kluczowe aspekty AI, takie jak uczenie maszynowe, głębokie uczenie, sieci neuronowe a także przedstawił przykłady praktycznego zastosowania AI w różnych sektorach, takich jak reklama, medycyna, transport, finanse i obsługa klienta.

“Panel jest doskonałą okazją do otwartej dyskusji na temat roli sztucznej inteligencji w naszym społeczeństwie”, powiedział Michał Pukacz. Sztuczna inteligencja ma potencjał zmiany naszego życia i działalności gospodarczej, ale musimy również uwzględnić odpowiednie aspekty etyczne, prywatność danych i zrównoważony rozwój. W ramach panelu starałem się przedstawić oba aspekty i podzielić się naszym wizjonerskim podejściem do wykorzystania AI w sposób odpowiedzialny i korzystny dla społeczeństwa.”

Panel “Sztuczna Inteligencja – szansa czy zagrożenie?” zgromadził ekspertów z różnych dziedzin, akademików oraz przedstawicieli biznesu, którzy wspólnie eksplorowali różne perspektywy na temat AI. Mamy nadzieję, że dyskusja przyczyniła się do lepszego zrozumienia wpływu sztucznej inteligencji na naszą codzienność i stworzona została platforma do dalszych działań na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju AI.

ADIZZI jest liderem w dziedzinie rozwijania innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które przyczyniają się do efektywności, skuteczności i transformacji biznesowej. Nasze zaangażowanie w panel to część naszego zobowiązania do promowania świadomości i edukacji na temat potencjału i wyzwań związanych z sztuczną inteligencją.